Przewozy Regionalne sp. z o.o.

Logo PR - POLREGIO (Przewozy Regionalne)

Historia spółki Przewozy Regionalne

 • 1 października 2001 r. na bazie Sektora Przewozów Pasażerskich PKP powstała spółka PKP Przewozy Regionalne.
 • 1 grudnia 2008 r. międzywojewódzkie pociągi pospieszne PKP PR zostały przejęte przez spółkę PKP Intercity.
 • 22 grudnia 2008 r. wszystkie udziały należące dotąd do PKP S.A. zostały przeniesione na Skarb Państwa i mocą Ustawy o usamorządowieniu przewoźnika zostały przekazana samorządom 16 województw.
 • 8 grudnia 2009 r. PKP Przewozy Regionalne formalnie zmieniły nazwę usuwając z niej skrót PKP. Nowa firma spółki została wpisana do KRS i brzmi Przewozy Regionalne sp. z o.o.
 • 30 września 2015 r. 50%+1 udział w Przewozach Regionalnych objęła Agencja Rozwoju Przemysłu.
 • 28 września 2016 r. spółka Przewozy Regionalne podpisała z konsorcjum banków komercyjnych oraz BGK umowę na udzielenie 629 mln złotych kredytu na odnowę taboru.
 • 10 stycznia 2017 r. Przewozy Regionalne oficjalnie zaprezentowały markę POLREGIO.

Bilety Przewozy Regionalne

są wyszukiwane również przez pasażerów PR jako:

Dane spółki Przewozy Regionalne

Przewozy Regionalne sp. z o.o.

 • Siedziba:
  ul. Wileńska 14a
  03-414 Warszawa
 • Mail: info@p-r.com.pl
 • NIP: 526-25-57-278
 • Regon: 017319719
 • KRS: 0000031521 / XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Kapitał zakładowy: 1 540 606 500,00 zł
 • Logotyp POLREGIO jest wykorzystywany wyłącznie w celach informacyjnych i ilustracji.